۴ اردیبهشت

مدیریت ریسک در مجموعه مپنا

انجام شناسایی خطر و ارزیابی ریسک و تدوین برنامه HSE PLAN برای زیر مجموعه های پیمانکاری شرکت مبنا

 

 

 

دیدگاه شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

جستجو

پروژه ها