طناب نجات متصل به سقف يا ديوار

طناب نجات متصل به سقف يا ديوار

کارایی این نوع سیستم لایف لاین که برای اولین بار در ایران طراحی و تولید شده است برای استفاده بر روی شیروونی ها و سطوح شیب داری که نیاز به تردد نفر هست و پرتگاه ها و نقاط پرخطری که نیاز هست از سقف یا دیوار طنابی جهت حفظ نفر از سقوط داشته باشیم. اين طناب نجات به وسيله پايه هاي مقاوم و محکمي روي سقف، پشت بام یا دیوار نگهداشته شده است که پايه ها به استراکچر يا نقاط قابل اطميناني از ساختمان متصل شده اند. پايه ها توان حداقل دو برابر نيروي لازم در حين حادثه را بايد داشته باشند که با محاسبات و انجام تست های مخرب و غیر مخرب از صحت کارکرد آنها اطمینان حاصل می کنیم. (شما میتوانید فیلم های انجام تست های مخرب پایه ها را از اینجا مشاهده فرمایید)

در اين سيستم نيازي به استفاده از کمربندهاي دو لنيارده نيست، سيستم طراحي شده به گونه اي ميباشد که نفر بدون نياز به باز و بسته کردن قلاب ميتواند طول مسير را طي کند. سيستم هاي قديمي که با دو لنيارد کار ميکند به دليل زمانگیر بودن، دست و پا گير بودن، سخت بودن کار با آنها و مهيا کردن شرايط براي خطاي انساني ( تنبلي کارگران براي باز و بسته کردن قلاب) بلا استفاده بوده و کارايي خود را از دست داده است.