ارائه خدمات اجرایی، عملیاتی و پشتیبانی

• طراحی ، تولید و نصب سیستم های ممانعت از سقوط فرد (PFAS)
انواع لایف لاین (LIFE LINE) عمودی و افقی
انواع سیفتی نت (SAFETY NET)

• دسترسی با طناب و کار در ارتفاع
• اجرای پیمان مدیریت HSE پروژه ها
• اجرای مانورهای عملیاتی واکنش در شرایط اضطراری
• تامین نیروی متخصص HSE پروژه ها
• طراحی و تولید نرم افزارهای تخصصی HSE بر بستر شبکه و تلفن همراه
• نیازسنجی و تامین تجهیزات حفاظت فردی
• نیازسنجی، طراحی، تامین و نصب تجهیزات اعلام و اطفاء حریق و تجهیزات تخصصی آتش نشانی
• طراحی و تامین تجهیزات مدیریت ترافیک پروژهها
• ارزیابی، طراحی و ارائه خدمات اجرایی در حوزه مهندسی فاکتورهای انسانی

 

Phone icon
09123625378
تماس با ما
WhatsApp icon