4 اردیبهشت

مدیریت ریسک در مجموعه مپنا

انجام شناسایی خطر و ارزیابی ریسک و تدوین برنامه HSE PLAN برای زیر مجموعه های پیمانکاری شرکت مبنا

 

 

 

بیشتر بدانید!!  پروژه مبین سازه

دیدگاه شما

جستجو

پروژه ها

Phone icon
09123625378
تماس با ما
WhatsApp icon